Składki członkowskie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIEOd 1 stycznia 2024 roku składki członkowskie w Związku Literatów Polskich wynoszą:

a) 120,- zł na rok (10,- zł miesięcznie),

b) 60,- zł rocznie (5,- zł na miesiąc) dla osób, które ukończyły 70. lat życia.

Wpłat można dokonywać na konto Oddziału ZLP w Zielonej Górze:

Bank BNP Paribas S.A. nr konta: 45 2030 0045 1110 0000 0256 9310

Obowiązkowe opłacanie składek członkowskich wynika z par. 18 pkt. 2 Statutu ZLP.