Gabinet im. W. Korsaka (Ochla)

Gabinet Włodzimierza Korsaka w Zielonej Górze - Ochli

31 maja 2012 r. w Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli miało miejsce uroczyste otwarcie Gabinetu Włodzimierza Korsaka (1886-1973), pisarza, rysownika, malarza, podróżnika, leśnika i myśliwego. W. Korsak w latach 1923-1925 był naczelnym łowczym Ministerstwa Dóbr Publicznych i Lasów Państwowych RP oraz łowczym Lasów Państwowych na Wileńszczyźnie w latach 1929-1939. Od 1945 do 1949 pracował jako łowczy przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp. Był członkiem Związku Zawodowego Pisarzy Polskich od 1929 r., od 1961 należał do oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. Debiutował opowiadaniem w 1904 r. Był autorem piętnastu gawęd i powieści przyrodniczych, w tym także dla dzieci i młodzieży, które ilustrował własnymi rysunkami i fotografiami. Za swoją twórczość uhonorowany został m.in. Lubuską Nagrodą Kulturalną, Nagrodą „Nadodrza” i dwukrotnie Nagrodą Kulturalną Miasta Gorzowa.

W latach 1945-1970 mieszkał w Gorzowie, gdzie został pochowany wspólnie z małżonką. Gabinet Pamięci Włodzimierza Korsaka powstał z inicjatywy Komisji Kultury, Zwyczajów i Tradycji Łowieckich Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze przy współudziale dyrekcji Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze i zielonogórskiego oddziału ZLP.