ZAPRASZAMY NA STRONY PEŁNE: AKTUALNOŚCI, HISTORII ODDZIAŁU, KONKURSÓW LITERACKICH, WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI

oraz do lektury czasopisma "Pasje Literackie"

Adres oddziału

al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra 

(gmach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida) 

Telefon do Zarządu Oddziału ZLP68 453 26 00 

(należy prosić o przekazanie wiadomości prezesowi ZLP)

Adres e-mail do prezesa Zarządu Oddziału ZLP: rudiak@interia.pl

Konto Oddziału ZLP

Bank BNP Paribas S.A. 45 2030 0045 1110 0000 0256 9310 Zielona Góra

Rejestry oddziału ZLP

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy: 0000151036, data rejestracji: 28 lutego 2003 r.

REGON: 389463655 nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny: 16.07.2021 r.

NIP 9292062891 nadany przez I Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Forma prawna działalności  stowarzyszenie

Finanse Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej / Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej

Zarząd 

dr Robert Rudiak  – prezes 

dr Włodzimierz Kwaśniewicz -- wiceprezes

Halina Bohuta-Stąpel -- wiceprezes i skarbnik

Grażyna Rozwadowska-Bar -- sekretarz

Maria Jolanta Fraszewska -- członkini

Komisja rewizyjna 

Alfred Siatecki – przewodniczący

Aldona Reich -- członkini

Krzysztof Jeleń -- sekretarz

Sąd koleżeński

Edward Derylak – przewodniczący

Zofia Mąkosa -- sekretarz

Tadeusz Kolańczyk -- zastępca przewodniczącego 

+++++++++++++++++++++++

Eugeniusz Kurzawa – prezes honorowy 

+++++++++++++++++++++++

Telefon do Zarządu Głównego ZLP (Warszawa):

22/ 826 57 85 (sekretariat prezesa)

22/ 828 39 19 (główna księgowa)