Nagrody i jubileusze członków oddziału

LUBUSKA NAGRODA LITERACKA ZLP(wręczana w trakcie Lubuskich Wawrzynów Literackich w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze):LAUREACI:2011 – Krzysztof Koziołek

2012 – dr Robert Rudiak

2013 – Jolanta Pytel

2014 – Janusz Koniusz

2015 – Katarzyna Jarosz-RabiejNAGRODA LITERACKA im. ANDRZEJA K. WAŚKIEWICZA(wręczana w trakcie Gali Literackiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej GórzeLAUREACI:2015 – Alfred Siatecki

nominacje: Halina Bohuta-Stąpel i Władysław Klępka

2016 – dr Robert Rudiak

nominacje: Krzysztof Jeleń, Mirosława Szott

2017 – dr Mirosława Szott

nominacje: Władysław Klępka, Zofia Mąkosa

2018 - Władysław Klępka

nominacje: Agnieszka Ginko, prof. Małgorzata Mikołajczak

(2018 – Specjalna Nagroda Literacka prof. Małgorzacie Mikołajczak)

2019 – prof. Małgorzata Mikołajczak

nominacje: Agnieszka Ginko i dr Janusz Łastowiecki

2020 – Agnieszka Ginko

nominacje: dr Kamila Gieba i Marcin Radwański

2021 – Krzysztof Fedorowicz

nominacje: Zofia Mąkosa i Marcin Radwański

2022 – Zofia Mąkosa

nominacje: Beata Patrycja Klary-Stachowiak i Czesław Markiewicz

2023 – Czesław Sobkowiak

nominacje: Marcin Radwański, Grażyna Rozwadowska-Bar i Maria FraszewskaLAUR im. JANUSZA KONIUSZA:(wręczany w trakcie Gali Literackiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej GórzeLAUREACI:2019 – Eugeniusz Kurzawa

2020 – Jolanta Pytel i Ryszard Błażyński

2021 – dr Krystyna Kamińska i Marek Wawrzkiewicz

2022 – Agnieszka Moskaluk i Jerzy B. Zimny

2023 dr Urszula Małgorzata Benka i Krzysztof JeleńDYPLOM HONOROWY ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI:(wręczany w trakcie Lubuskich Wawrzynów Literackich w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wniosek Oddziałów ZLP w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim):WYRÓŻNIENI:2003 – Janusz Koniusz

2004-2008 nie wręczano

2009 – Janusz Werstler

2010 – Czesław Sobkowiak

2011 – Andrzej K. Waśkiewicz

2012 – Kazimierz Furman (pośmiertnie)

2013 – Zdzisław Morawski (pośmiertnie)

2014 – Anna Tokarska (pośmiertnie)

2015 – Ireneusz K. Szmidt i Mieczysław J. Warszawski (pośmiertnie)

2016 – Henryk Szylkin

2017 – Janusz Koniusz (pośmiertnie), Alfred Siatecki i Tadeusz Szyfer

2018 – Jerzy Gąsiorek, ks. Jerzy Hajduga, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Władysław Klępka i Zbigniew Ryndak

2019 – Leszek Libera, Jolanta Pytel i Ireneusz K. Szmidt

2020 – Krystyna Caban i Eugeniusz Kurzawa

2021 – Zbigniew Kozłowski

2022 – Barbara Iskra-Kozińska i Maria Szafran

2023 – Hanna Bilińska-Stecyszyn i Edward Derylak