Leśniczówka Pracy Twórczej im. E. Paukszty (Linie)

Leśniczówka Pracy Twórczej i Izba Pamięci Eugeniusza Paukszty w Liniach

25 października 2007 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Leśniczówki Pracy Twórczej i Izby Pamięci im. Eugeniusza Paukszty nad jeziorem Liny w miejscu, które pisarz darzył dużym sentymentem. Tu tworzył i wypoczywał. Otwarcie odbyło się podczas podsumowania VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Dzięki staraniom władz miasta Janusza Kłysa – burmistrza oraz Jerzego Fabisia – wiceburmistrza i przychylności Stanisława Daszkiewicza – nadleśniczego Nadleśnictwa Babimost udało się zrealizować to przedsięwzięcie. Leśniczówka jest przeznaczona do wypoczynku twórczego dla artystów: plastyków, fotografików, muzyków, pisarzy, rzeźbiarzy, twórców ludowych, zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.

Leśniczówka Pracy Twórczej w Liniach powstała z inicjatywy zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze na wzór popularnych domów pracy twórczej, gdzie znajdują się pokoje przeznaczone do pracy artystów. Pomysłodawcą i orędownikiem powołania domu pracy twórczej w woj. lubuskim był prezes zielonogórskiego oddziału ZLP Eugeniusz Kurzawa. Leśniczówka usytuowana jest 4 km od Kargowej, dosłownie na samej granicy Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Nad nimi Izba Pamięci pisarza... Bo w tym miejscu w latach 50. i 60. XX wieku przebywał i tworzył Eugeniusz Paukszta! Ale także wypoczywał łowiąc ryby w jeziorze Liny widocznym z okien leśniczówki. W ostatnich latach przebywali tu jako goście naukowcy, artyści i literaci, m.in. prof. Jan Kurowicki z żoną, Wacław Sadkowski z żoną i inni, którzy upamiętnili swój pobyt w kronice.

Informacje o możliwości spędzenia w leśniczówce urlopu lub pracy nad swym dziełem: tel. 68 352 63 68 (w godz. 10.00-18.00; Gminna Biblioteka Publiczna im. E. Paukszty w Kargowej, woj. lubuskie).

Zapraszamy! Warto wpisać się w historię literatury polskiej.