Zarząd i kontakt

Klub ma siedzibę w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary

Zarząd

Obecnie Zarząd Klubu Literackiego ZLP w Żarach działa w składzie:

przewodnicząca  - Halina Borowiec  halina.borowiec@autograf.pl

wiceprzewodnicząca - Alicja Góra goraigora@go2.pl

wiceprzewodnicząca - Nadieżda Myszlennik-Bembenek (Żagań)  aniol7@op.pl

skarbnik - Roman Ryś romanrys@wp.pl

KRÓTKA HISTORIA KLUBU LITERACKIEGO ZLP W ŻARACH

Klub Literacki ZLP - oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, powstał w maju 2001 r. Klub działa obecnie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach. Swoim zasięgiem działania obejmuje powiaty żarski i żagański. Członkami Klubu są członkowie ZLP i innych stowarzyszeń literackich, jak również autorzy niezrzeszeni. Obecnie liczy 15 osób.

Od 2007 r. Klub współorganizuje z Żarskim Towarzystwem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną w Żarach ogólnopolski Konkurs Literacki "O Laur Dziewina" w kategorii poezji i prozy. W latach 2002-2015 Klub był współorganizatorem Majowych Spotkań Literackich, które odbywały się pod patronatem burmistrza miasta.

Pierwszą przewodniczącą Klubu Literackiego była Grażyna Rozwadowska-Bar (2002-2007), następnie Zbigniew Kozłowski (2007-2011), Janina E. Lorenc - Wilga (2011-2015), ponownie Zbigniew Kozłowski (2015-2017), od 2017 r. Halina Borowiec.

 

Aktualni członkowie Klubu Literackiego ZLP w Żarach (stan w 2020 r.)

1.     Baranowska Anna

2.     Borowiec Halina

3.     Góra Alicja

4.     Grotkiewicz Barbara

5.     Kempiak Maria

6.     Kozłowski Zbigniew

7.     Lenart Janina

8.     Łazaruk Halina

9.     Myszlennik Nadieżda

10.   Newelska Dana

11.   Rupieta Jadwiga

12.   Ryś Roman

13.   Simon Bożena

14.   Wierzbicki Adam Bolesław

      14. Złotek Edmund

      15. Wypych Maria

Nie wszystkie osoby należące do klubu piszą. Są wolnymi słuchaczami.