Członkowie (biografie)

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KLUBU LITERACKIEGO ZLP W ŻARACH

Halina Borowiec

Urodzona w Lubaniu (woj. dolnośląskie). Absolwentka UAM w Poznaniu (filologia rosyjska). Od 1983 r. mieszkanka Żar. Od 2006 r. w UTW ŻDK. Zainteresowania: literatura biograficzna, film, rosyjski romans, przyroda i fotografia (z sukcesami). Ulubione zajęcia: korespondencja i spotkania z ciekawymi ludźmi (właścicielka ponad 2 tysięcy autografów), uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Wielbicielka i propagatorka twórczości Janusza Gniatkowskiego. Do jej wiersza „Janusz Gniatkowski chłopak ze Lwowa” napisano muzykę;kompozytor otrzymał nagrodę ZASP-u na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju w 2017 r. Piosenka znajduje się na YouToube.

Aktywnie udziela się w UTW, prowadzi zajęcia sekcji literackiej Rym. Należy do DKK i Klubu Literackiego ZLP przy MBP w Żarach. Pisała artykuły do gazet. Nagrodzona w konkursie literackim  ŻDK w Żarach „Srebrną Sową" (2015) i „Złotą Sową" (2016). Jej wiersze ukazały się w Antologii Klubu Literackiego ZLP „Co pulsuje w nas…” (2017). Od 27 XI 2017 przewodnicząca Klubu Literackiego ZLP.

Alicja Stambulska Góra

Z wykształcenia rolnik. Interesuje się muzyką i literaturą. Od 2009 r. pisze wiersze (także dla dzieci) i teksty piosenek (śpiewała w zespole UTW „Bemole”). Debiutowała na łamach „Gazety Regionalnej" w 2010 r., zajmując I miejsce w konkursie walentynkowym i zdobywając wyróżnienie konkursie na najpiękniejszą historię miłosną pt. „To właśnie Ty..." zorganizowanym przez Szprotawski Dom Kultury. W 2015  zdobyła „Brązową Sowę" w konkursie literackim Żarskiego Domu Kultury. Drukowana w „Gońcu Żagańskim", wielokrotnie  w tygodniku „Angora". Jej wiersze ukazały się w Antologii Klubu Literackiego ZLP w Żarach „Co pulsuje w nas…” (2017). Należy do Dyskusyjnego Klubu Książki. Od 27 XI 2017 wiceprzewodnicząca Klubu Literackiego ZLP.

Barbara Grotkiewicz

Urodzona w Poznaniu. Od 1975 r. mieszkanka Nowogrodu Bobrzańskiego. Z zawodu bibliotekarka. Od 2001 r. na emeryturze. Jest członkiem DKK i Klubu Literackiego w Żarach, a także sekcji literackiej Rym UTW Żarskiego Domu Kultury. Jej wiersze ukazały się w Antologii Klubu Literackiego ZLP przy MBP w Żarach  „Co pulsuje w nas…” (2017).

Zbigniew Kozłowski

Dotychczas ukazało się osiem jego książek. Jest laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Nagrodę otrzymał za powieść „Skarb Atamana", uznaną za najlepszą książką roku 2004. Nagradzany w wielu konkursach literackich, m.in. Eugeniusza Paukszty w Kargowej. W 2006 r. został przyjęty do Związku Literatów Polskich. Od 2010 r. pełnił funkcję wiceprezesa zielonogórskiego Oddziału ZLP, do 27 XI 2017 - przewodniczącego Klubu Literackiego ZLP Oddział Zielona Góra. Publikacje (artykuły, eseje, opowiadania) Zbigniewa Kozłowskiego znalazły się również w kwartalniku literackim „Pro Libris", prasie oraz wielu antologiach. Książka „Skarb Atamana"  była czytana w „Radiu Zachód". Jego opowiadanie ukazało się w Antologii Klubu Literackiego ZLP przy MBP w Żarach „Co pulsuje w nas…” (2017).

Janina Lenart

Urodziła się w Mielcu. Była zawodniczka Stali Mielec w lekkoatletyce. Godziła pasje sportowe z pracą w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. W 1968 r. wraz z rodziną przybyła do Żar. Pracowała w NBP w Żarach, MZEA Szkół i SP nr 10 w Kunicach. Po 45 latach pracy przeszła na emeryturę. Od 2008 r. członek UTW w Żarach. Należy do sekcji literackiej Rym żarskiego uniwersytetu, do Klubu Literackiego oraz Dyskusyjnego Klubu Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach. Osiągnięcia: „Złota Sowa”- poezja 2015 r., „Srebrna Sowa” - proza 2016 r. w konkursie literackim Żarskiego Domu Kultury i I miejsce  w ogólnopolskim konkursie literackim „Na skrzydłach Dedala". Jej wiersze ukazały się w Antologii Klubu Literackiego ZLP w Żarach „Co pulsuje w nas…” (2017).

Nadieżda Myszlennik

Urodzona w Omsku na Syberii (ojciec Białorusin, matka Rosjanka). Po skończeniu Akademii Medycznej w Omsku pracowała jako lekarz-bakteriolog w laboratorium Sanepidu w Tobolsku. W Rosji wydała tomik wierszy „Siła czułości" («Cn/ia He>KHOCTn»). Do Polski przyjechała z mężem i synem w 1997 r. Obecnie mieszka i pracuje w Żaganiu. Jej wiersze ukazały się w „Kronice Ziemi Żarskiej" i „Pro Libris" (na początku tłumaczone na język polski, później w języku polskim pisała sama). Była współautorką almanachu „Gorzki oddech", wydanego w Żaganiu w 2004 r. Od 2016 r. pisze prozę: „Rabunek. Maska” (2017), „Kwiaty pilotów” (2018). Jej wiersze ukazały się w Antologii Klubu Literackiego ZLP w Żarach  „Co pulsuje w nas…” (2017). Od 27 XI 2017 wiceprzewodnicząca Klubu Literackiego ZLP.

Wald(emar) Gerson Rak

Urodzony 19 XI 1964 w Żaganiu. Sercem wschowianin i wrocławianin. Poeta, redaktor książek innym. Twórca antologii „Gorzki oddech" (2004) i „Dlaczego maj". Publikował w prasie literackiej i antologiach. Radiowe Książki Poetyckie w 1996, 1997, 2005 i 2010. Autor tomów „Powietrze gęste od znaczeń" (2009) i „Domykała się ziemia" (2010). W wersji elektronicznej tomy „Co, Serce, pokochałem w tobie" (2015) i „Wschowska Wiosna 2015”. Jego wiersze w przekładzie dr Libora Martinka na czeski można przeczytać w periodyku literackim „Psi Vino". Inne ukazały się w Antologii Klubu Literackiego ZLP w Żarach  „Co pulsuje w nas…” (2017).

 Jadwiga Rupieta 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pedagog specjalny, socjoterapeutka, terapeutka, przez wiele lat wykładowca na wyższej uczelni. Szlak rodzinnej wędrówki wiódł z wielkopolskiej wsi przez ulubioną Sobótkę aż po Żary. Pisaniem zajmuje się od dawna. Powstające teksty to satyryczne spojrzenie na ciekawe zdarzenia i przypadki, dla opisania których wybiera formę przekornych powiastek, bajek i fraszek. Jednak główną część stanowią utwory (wiersze i opowiadania) związane z obserwacją świata przyrody, z uczuciami ludzi, ich przeżywaniem a  nierzadko cierpieniem. Przeplatają się z osobistymi odczuciami i wrażeniami związanymi z tym, co ważne w życiu. I tak, od dziecka buszującego po wiejskich ścieżkach, dotarła do czasu przemyśleń… Jak nawlec słowana nitkę strofnaznaczonych wszystkimi odcieniami życia

Autorka jest członkinią grupy literackiej w Żarskim Domu Kultury i Klubu Literackiego ZLP w Żarach. Laureatka pięciu konkursów poezji i prozy w latach 2015 – 2019. Wiersze ukazały się w antologii Co pulsuje w nas (Klub Literacki, MBP Żary – 2017), w tomikach pokonkursowych „Dwadzieścia pięknych słów” i „Po stromych schodach słów” (Gubińskie Towarzystwo Kultury – 2018, 2019r.). Wśród utworów są także teksty poświęcone Żarom i Ziemi Żarskiej.

W roku 2019 wydaje trzy tomiki: „Kolory życia”, „Życie z odrobiną chili i miodu”, „Odcienie życia”.

Urodził się 1951 r. w Żarach. Tu mieszka od 1981 r. Zadebiutował w 1973 r. w czasopiśmie „Fakty i wydarzenia". Od 1978 roku związany ze środowiskiem żarskich poetów. Współtwórca grupy literackiej „Dziewin - Młodzi". Publikował wiersze w prasie, m.in. w „Nadodrzu" i „Dzikim Życiu", w almanachach literackich „Kroniki Ziemi Żarskiej" oraz „Pro Libris". Jego wiersze były zamieszczone w antologiach  poetyckich pt. „Grzech" (1980), „Nasz czas" (1982), „Sercem pisane" (1992),  „Z Ziemi moja radość" (1995), „Dopowiadanie zieleni" (2002) i „Słowa spod Magnolii" (2011). Wydał tomik wierszy pt. „Zanim umilknie las" (MBP Żary 2003). Jego wiersze były czytane  w Radiu Zachód (2005). Od 2001 r. członek Klubu Literackiego ZLP w Żarach. Jego wiersze ukazały się w antologii Klubu „Co pulsuje w nas…” (2017).

 Wiesława Siekierka

Urodzona na Grodzieńszczyźnie. Farmaceutka. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Debiut w 2004 r. Należała do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze i żarsko-żagańskiego Klubu Literackiego ZLP w Zielonej Górze. Wiersze w 25 antologiach i almanachach. Autorka tomów „Tęcza naszej nocy" 2007, „Jesiennie w moim ogrodzie" 2010, „Szukajmy światła" 2010, „Nadać imiona nocom" 2012, „Dzielmy się słowem”. Animatorka kultury. Została wymieniona w „Mini-słowniku biograficznym polskich współczesnych poetów religijnych", tom 4. Wydawnictwo Św. Macieja AP w Tarnowskich Górach w 2010 roku. Jej wiersze ukazały się w Antologii Klubu Literackiego ZLP w Żarach  „Co pulsuje w nas…”(2017). Zmarła w 2019 r.

 Mariusz Mirosław Siekierka

Urodził się w 1969 roku. Biotechnolog, był pracownikiem naukowym, asystentem laboratoryjnym, nauczycielem szkolnym. Współautor publikacji naukowych, wydanych w kraju i za granicą. Swoje utwory publikował w sześciu antologiach i almanachach literackich. Autorski zbiór wierszy i myśli zawarty w tomiku „Zapalić wygasłe gwiazdy" (2014). Laureat Nagrody Literackiej w konkursie Wiersz miesiąca. Jego wiersz „Modlitwa" został nominowany do wyróżnień i nagród w Międzynarodowym Konkursie Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa Św. Macieja. Członek żarsko-żagańskiego Klubu Literackiego ZLP. Jej wiersze ukazały się w Antologii Klubu Literackiego ZLP przy MBP w Żarach  „Co pulsuje w nas…”(2017).

 Adam Bolesław Wierzbicki

Urodzony 14 I 1972r. w Krośnie Odrzańskim. Poeta, prozaik, dziennikarz, autor dwóch arkuszy i czterech zbiorków poetyckich. Publikował wiersze i prozę m.in. w „Wiadomościach Kulturalnych”, „Autografie”, „Akancie”, „Toposie”, „Pro Libris”, „Lubuskim Nadodrzu”, „Własnym Głosem”, „Warszawskiej Gazecie”, „Dzienniku Polskim”, „Kronice Ziemi Żarskiej”. Nagradzany i wyróżniany w blisko stu pięćdziesięciu konkursach literackich. Od 1995 jako dziennikarz związany z lubuską prasą lokalną i regionalną. Należy do Klubu Literackiego ZLP w Żarach; w 2017 r. jego wiersze ukazały się w Antologii „Co pulsuje w nas…”(2017). Mieszka w Dłużku koło Lubska, gdzie posiada niewielkie gospodarstwo rolne.

 Maria Wypych

Urodziła się w Jasieniu w 1953 r. Dzieciństwo i młodość spędziła w Roztokach, obecnie mieszka w Guzowie. Jest matką czwórki dzieci. Jej pasją jest rodzina i poezja. Na emigracji w Italii spędziła dwie dekady swojego życia. Wydała sześć tomików poezji „56 wierszy" /2010/, „Oto ja" /2012/, tryptyk „Kobieta i czas" /2013/, „Życie i czas" /2014/ i „Los i czas" /2016/, „W sercu zapisane umiłowanemu świętemu Janowi Pawłowi II" /2014/, wspólnie z Zygmuntem Kowalczukiem „Tobie błogosławiony Janie Pawle M"/2011/ oraz wydała dwa tomiki wierszy i bajek dla dzieci „Jest taki świat" część I /20lV i „Jest taki świat" część II /2016/. Należy do Klubu Literackiego ZLP w Żarach; w 2017 r. jej wiersze ukazały się w Antologii „Co pulsuje w nas…”(2017).

Edmund Złotek

Urodzony w 1945 r. w Mosbach (Badenia – Wirtembergia). Rodzice - robotnicy przymusowi poznali się w Niemczech. Zawód: górnik - elektryk. Od 2006 r. współpraca z Muzeum Kresowym w Żarach; zbieranie eksponatów i odnawianie obrazów przywiezionych ze Wschodu. Pasje: rzeźba (udział w konkursach i nagrody), poezja, śpiew, gitara, narty, wędrówki górskie, również po Karpatach Ukraińskich. Zainteresowania: biografie sławnych ludzi, w TV: historia, literatura, kultura i sztuka, sprawy duchowe i podróże. Słuchacz UTW Żarskiego Domu Kultury, członek sekcji literackiej Rym UTW, członek DKK i Klubu Literackiego ZLP w Żarach; w 2017 r. jego wiersze ukazały się w Antologii „Co pulsuje w nas…”(2017).

 Obecni i byli członkowie Klubu Literackiego ZLP

 1. Wiesław Adamski

 2. Jolanta Baworowska

 3. Halina Borowiec

 4. Edward Derylak

 5. Katarzyna Gielicz

 6. Barbara Grotkiewicz

 7. Janina Jurga

 8. Zbigniew Kozłowski

 9. Janina Lenart

10. Elżbieta Licznerska

11. Marian Łęcki

12. Janina Elżbieta Lorenc-Wilga 

13. Małgorzata Michalak

14. Elżbieta Mikoś

15. Nadieżda Myszlennik-Bembenek

16. Dana Newelska

17. Waldemar Gerson Rak

18. Grażyna Rozwadowska-Bar

19. Jadwiga Rupieta

20. Roman Ryś

21. Mariusz Siekierka

22. Alicja Stambulska-Góra

23. Jerzy Szczególski

24. Adam Bolesław Wierzbicki

25. Maria Wypych

26. Edmund Złotek

27. Andrzej Zychla

Marcin Patrzykont

Jan Świnka

Jan Janusz Werstler

Wiesława Siekierka

Roman Ryś


 

Informacje biograficzne o tych członkach Klubu Literackiego, którzy należą do ZLP, są w zakładce biografie 'członkowie oddziału - informacje biograficzne'