Klub Literacki ZLP w Żarach

Klub Literacki ZLP w Żarach powstał w maju 2001 r. z inicjatywy Zarządu Oddziału Związku Litera­tów Polskich w Zielonej Górze, który sprawuje nad nim patronat i opiekę merytoryczną. Klub Literacki ZLP działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Człon­kami klubu są członkowie ZLP i innych stowarzyszeń literackich, jak również autorzy nie­zrzeszeni. Pierwszą przewodniczącą Klubu była Grażyna Rozwadowska-Bar, a wiceprzewodniczącym Janusz Werstler. Od 2007 r. przewodniczył Klubowi Zbigniew Kozłowski, funkcję wiceprzewodniczącej pełniła Grażyna Rozwadowska-Bar, skarbnika Roman Ryś i sekretarza Janina E. Lorenc-Wilga. Od 2002 r. Klub jest współorganizatorem Majowych Spotkań Literackich, które odbywają się pod patronatem burmistrza miasta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach. Od 2007 r. Klub współorganizuje z Żarskim Towarzystwem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną w Żarach ogólnopolski Konkurs Literacki "O Laur Dziewina" w kategorii poezji i prozy oraz Majowe Spotkania Literackie.

Niestety, po upływie czasu należy uzupełnić powyższe informacje o to, że Majowe Spotkania Literackie upadły mimo spotkań i konsultacji władz oddziału ZLP z biblioteką żarską.

Przewodniczący Klubu ZLP:

2002-2007 - Grażyna Rozwadowska-Bar

2007-2011 - Zbigniew Kozłowski

2011-2015 - Janina E. Lorenc-Wilga

od 2015 - Zbigniew Kozłowski

2017 ? - Halina Borowiec

Od 2010 r. po przyłączeniu grona osób z Żagania jest to Żarsko-Żagański Klub Literacki ZLP.

Zobacz na www.mbp.zary.pl w zakładce 'Klub Literacki"