Wydawnictwa oddziału

Pozycje przygotowane do druku i firmowane przez zielonogórski oddział ZLP.

1997 * R. Rudiak, Martwy pejzaż osobisty [poezje]   2002 * Informacje Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze (1996-2002), red. E. Kurzawa * Cztery dekady. 40-lecie oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze (13 X 1961 - 13 X 2001), red. E. Kurzawa   2003 * R. Rudiak, Prywatny koniec świata [poezje]   2004 * R. Rudiak, Replika [poezje] (współwyd. KOKiS Zamek Kożuchów)  2007 * A.M. Szewczuk-Szwedo, Kryształowe myśli [poezje]  * R. Rudiak, Zaproszenie do samobójstwa [poezje]   2014

* Andrzej K. Waśkiewicz, Lubuskie środowisko literackie. Szkice z lat 1963-2012, red. E. Kurzawa

2015 * I. Szafranek, Między pierwszymi a drugimi drzwiami [poezje] (współwyd. Gmina Pępowo)  2016 * A.K. Waśkiewicz, O literaturze lubuskiej. Szkice, recenzje i inne teksty, red. E. Kurzawa   2017 * A. Kurzawa, Rzeczy oczywiste [poezje]  * J. Koniusz, Wiersze ostatnie [poezje], red. E. Kurzawa * A.K. Waśkiewicz, Jedzenie jest niezdrowe, ale przyjemne... [przepisy kulinarne], red. E. Kurzawa  2018 * Nadzieja kwitnie dłużej... księga wierszy i prozy wydana z okazji Roku Praw Kobiet, red. R. Rudiak  * B. Konarska, Słodycz imbiru  [poezje]  * R. Rudiak, Baśnie, legendy i podania Ziemi Lubuskiej: szkic monograficzny (współwyd. Pol. Tow. Historyczne) * R. Rudiak, Prasa, wydawnictwa i wydarzenia literackie w Zielonej Górze i regionie (współwyd. Pol. Tow. Historyczne)  2019 * M. Szott, Mieczysław J. Warszawski (6 sierpnia 1950-2 maja 2015) [seria Zeszyty biobibliograficzne ZLP] * A. Sobecka, Andrzej K. Waśkiewicz [seria Zeszyty biobibliograficzne ZLP] * E. Kurzawa, Eugeniusz Kurzawa [seria Zeszyty biobibliograficzne ZLP] * H. Bilińska-Stecyszyn, Pelunia [powieść] * R. Rudiak, Ruch literacki na Środkowym Nadodrzu w XX i XXI wieku [szkic monograficzny] * R. Rudiak, Fenomen Michała Kaziowa. Monografia

"Pasje Literackie" - bezpłatnie czasopismo Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze [redaktor naczelny Marcin Radwański] Zielona Góra  Związek Literatów Polskich - Oddział, 2019 nr 1 (paźdz.).

 Ponadto ukazały się przy współudziale ZLP:

* J. Pytel Tyle światła wokół [poezje] (KMP przy ZLP i LTK, 1978)

* E. Kurzawa, Wiem? [poezje] (Koło Młodych Pisarzy przy ZLP i LTK, 1979) * A. Weber, Dyszkantem [poezje]  (KMP przy ZLP i LTK, 1979) * J. Habich, Przed sobą [poezje] - Koło Młodych przy ZLP (ZSMP)

* Zaproszenie [poezje] - almanach Koła Młodych przy ZO ZLP (wyd. LTK, 1980) * A. Siatecki, Pisarze lubuscy (LTK, 1981) - leksykon * A. Siatecki, Literaci środkowego Nadodrza [leksykon] (LTK, 1986)

* A. Siatecki, Miejsce zmagań [leksykon] (Pro Libris, 1998, wyd., drugie zmienione Pro Libris, 2001) * A. Siatecki, Na winnicy: leksykon literatów zielonogórskich (Wyd. MZL, 2011) * I wspomnisz, i pomyślisz o mnie... pamiątkowa księga wierszy członków Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze 1961-2011 (Wyd. Organon, 2011), red. J. Koniusz, R. Rudiak * Co pulsuje w nas...  antologia Klubu Literackiego Związku Literatów Polskich przy MBP Żary (2017) * Słowa spod Magnolii:  antologia Klubu Literackiego Związku Literatów Polskich przy MBP w Żarach (2011)