Walne zebrania

Ostatnie wybory w oddziale ZLP

W sobotę, 18 kwietnia 2015 r., odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Wybrano nowe władze liczącego 30 członków oddziału. Walne zebranie zdecydowało o przyznaniu Januszowi Koniuszowi tytułu Honorowego Prezesa Oddziału. Na prezesa kolejnej kadencji jednogłośnie wybrano Eugeniusza Kurzawę, wiceprezesem i jednocześnie skarbnikiem został Robert Rudiak, członkami zarządu − Zbigniew Kozłowski, Jolanta Pytel-Marciniszyn.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Włodzimierza Kwaśniewicza, członkami zostali − Katarzyna Jarosz-Rabiej jako sekretarz i Ireneusz Szafranek.

Na przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego wybrano Dorotę Muszyńską, członkami zostali Władysław Klępka i Krzysztof Jeleń.

Wybrano również sześciu delegatów na Zjazd ZLP, który odbył się 16 maja 2015 r. w Warszawie. Delegatami oddziału zielonogórskiego na zjazd zostali: Eugeniusz Kurzawa, Jolanta Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Ireneusz Szafranek, Władysław Klępka i Krzysztof Jeleń.