Międzynarodowy Festiwal Literacki

Międzynarodowy Festiwal Literacki  

Międzynarodowy Festiwal Literatury to projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich oddział w Zielonej Górze. Festiwal przebiega pod honorowym patronatem marszałka Województwa Lubuskiego oraz prezydenta Miasta Zielona Góra. Pomysłodawcą imprezy jest Eugeniusz Kurzawa, prezes zielonogórskiego oddziału ZLP. Celem Festiwalu jest przybliżenie Lubuszanom literatury krajów sąsiadujących z Polską, a w szczególności nurtów i tendencji panujących w literaturze krajów zaproszonych na MFL oraz prezentacja sylwetek i dorobku twórczego autorów popularnych w tych krajach. Festiwal jest także platformą wymiany doświadczeń na temat kondycji szeroko rozumianej kultury, w szczególności współczesnej literatury europejskiej. Okazją do promocji literatury krajów ościennych w Polsce oraz wymianą poglądów na temat obecności, percepcji i kondycji polskiej literatury na Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach, Słowacji i Niemczech.