Majowe Spotkania pod Magnolią w Żarach

Majowe Spotkania Literackie pod Magnolią

Spotkania odbywały się cyklicznie od 2002 r. w Żarach pod patronatem burmistrza miasta. W imprezie wymyślonej i prowadzonej od początku przez dyrektora książnicy Jana Tyrę uczestniczyli autorzy lubuscy i zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Miejscem spotkań była biblioteka, gdzie obok spotkań autorskich i seminariów literackich organizowany bywał kiermasz książek. W roku 2008 i 2010 nakładem MBP w Żarach ukazały się pokłosia spotkań, warte zainteresowania, jak i tematy tychże spotkań. Organizatorem spotkań była Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, współorganizatorzy to: Związek Literatów Polskich, oddział w Zielonej Górze - Klub Literacki ZLP w Żarach. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. J.B. Solfy w Żarach i Żarskie Towarzystwo Kultury. Ważne były w trakcie spotkań obiady u Wojtaszka, sponsora imprezy. Po odejściu z funkcji dyrektora Jana Tyry Spotkania pod Magnolią upadły. Szkoda.