Wydarzenia i sprawy niedawno minione

PROGRAM OBCHODÓW 60-LECIA ODDZIAŁU ZLP oraz 100-LECIA ZLP

13.10.2021 – środa, godz. 14.00

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71


Konferencja Literacko-Naukowa ph. "Literatura osadnicza jako narracja założycielska Ziemi Lubuskiej" z okazji 100-lecia Związku Literatów Polskich (1920-2020) i 60-lecia Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze (1961-2021).


14.00 - Otwarcie wystawy pt. „Literaci oddziału ZLP 1961-2021. Dorobek literacki członków ZLP w Zielonej Górze” - hall Biblioteki Uniwersyteckiej; otwarcie ekspozycji: dyr. E. Adaszyńska (BUZ), D. Wolska (BUZ) i prezes dr R. Rudiak (ZLP).

14.15 – I część konferencji - (prowadzenie: dr R. Rudiak)

 • Otwarcie konferencji - Marek Wawrzkiewicz, prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich

 • In Memoriam prof. Czesław P. Dutka – prof. dr hab. M. Mikołajczak,

 • dr Kamila Gieba (UZ) - „Literatura osadnicza jako mit założycielski literatury lubuskiej”,

 • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (UZ) - „Mity założycielskie Ziemi Lubuskiej w perspektywie literackich badań noworegionalnych”,

 • dr Katarzyna Meller (UZ) - „Krajobraz kulturowy Zielonej Góry (po 1989 r.)”.

przerwa kawowa

15.45 – II część konferencji – (moderator: E. Kurzawa)

 • dr Robert Rudiak (ZLP Zielona Góra) - „Powstanie i historia oddziału ZLP (1961-2021)”,

 • mgr Andrzej Cieślak (ZLP Olsztyn) „Z Ziem Zachodnich do Północnych – szkic do literacko-dziennikarskiego studium przypadku”,

 • prof. dr hab. W. Hładkiewicz (UZ) „Rok 1945 we wspomnieniach pionierów Zielonej Góry”,

 • mgr Barbara Nau (ZUTW) „Eugeniusz Paukszta – pisarz czasu >>po burzy<<”,

 • mgr Eugeniusz Kurzawa (ZLP Zielona Góra) „Literatura lubuska w powojennym 75-leciu – podsumowanie”.

17.00 – debata (moderator: E. Kurzawa) z udziałem pisarzy:

 • Zofia Mąkosa, Krzysztof Fedorowicz, Krzysztof Koziołek, Alfred Siatecki.

W trakcie konferencji będzie możliwość nabycia najnowszych pozycji lubuskich pisarzy

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Podsumowanie

22 Konkurs literacki im. Eugeniusza Paukszty

W 2021 r. uczestnicy ogólnopolskiego konkursu literackiego im. Eugeniusza Paukszty nadesłali 58 prac do kargowskiej biblioteki. Dominowały opowiadania do 10 stron maszynopisu, były też wspomnienia i eseje. Tematyka prac jak w latach poprzednich – mała ojczyzna, jej ludzie, kultura, historia, wydarzenia, przyroda. Krótko mówiąc: to, co interesowało patrona konkursu i czego oczekiwali organizatorzy, wśród nich kargowska biblioteka i zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich. Podsumowanie z udziałem syna patrona, profesora Politechniki Poznańskiej Dominika Paukszty, odbyło się 24 września w mediatece „Światowid” w Kargowej. Tylko w 2020 r. w uroczystej gali nie uczestniczyli autorzy i goście, a to ze względu na zakaz gromadzenia się spowodowany sytuacją epidemiczną. W 2021 r. sala była pełna mieszkańców Kargowej, zaproszonych gości i nagrodzonych autorów.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, żeby wybrać te prace, które były najciekawsze, wnosiły coś nowego i zainteresowały czytelników. Pierwszą nagrodę komisja przyznała Annie Piliszewskiej z Wieliczki, drugą − Bogdanowi Nowickiemu ze Świętochłowic, trzecią – Januszowi Pyzińskiemu z Dębicy. Komisja wyróżniła prace Aleksandry Igras z Dąbrowicy i Tytusa Kamila Rolskiego z Rogoźnika. Nagrodzone prace, jak zapowiedzieli organizatorzy, ukażą się na internetowej stronie biblioteki.

Ten najstarszy konkurs literacki w południowej części regionu lubuskiego został przeprowadzony po raz 22. Od początku wydarzeniu patronuje Eugeniusz Paukszta, który w latach 60. i 70. ubiegłego wieku był częstym gościem leśniczówki Linie, gdzie pisał i w wolnym czasie łowił ryby w pobliskim jeziorze. Akcja jego powieści „Wszystkie barwy codzienności” dzieje się w miasteczku podobnym do Kargowej. Obecnie w Liniach jest Leśniczówka Pracy Twórczej i Izba Pamięci Eugeniusza Paukszty.

Wiele lat temu ukazujący się w Zielonej Górze dwutygodnik „Nadodrze” i oddział ZLP organizował konkurs na wiersz winobraniowy. Gdyby był kontynuowany, byłby najstarszym konkursem literackim w naszym regionie. W 2021 r. klub literacki ZLP i biblioteka żarska zorganizowali 14 konkurs poetycki i prozatorski O Laur Dziewina, Stowarzyszenie Miłośników Zielonej Góry „Winnica” – 7 konkurs prozatorski na utwór o tematyce zielonogórskiej, Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów – 9 konkurs poetycki im. Anny German, Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra” – 12 konkurs na opowiadanie fantastyczne Fantazje Zielonogórskie. Gubińskie Towarzystwo Kultury organizuje z przerwami konkurs im. Tadeusza Firleja o Złote Pióro, w ubiegłym roku odbyła się 22 edycja. Instytut filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi doroczny Lubuski Konkurs Literacki „na najlepsze opowiadanie twórcze” dla dzieci i młodzieży. Co jakiś czas odbywają się turnieje jednego wiersza dla dorosłych, konkursy dla uczniów, jest więc w czym wybierać.

Alfred Siatecki

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Konkurs prozatorski im. Eugeniusza Paukszty - podsumowany

Zakończyła się 21 edycja konkursu literackiego im. E. Paukszty w Kargowej. Napłynęło 61 prac. Jury pod przewodnictwem Alfreda Siateckiego zdecydowało o przyznaniu I nagrody (1400 zł) Grzegorzowi Walczakowi z Warszawy. II nagrodę otrzymał Czesław Markiewicz z Zielonej Góry (900 zł), III nagrodę Patrycja Pelica z Warszawy. Dwa wyróżnienia (300 zł) przyznano: Danucie Urbańskiej z Warszawy i Małgorzacie Thiele ze Szczecina. Laureat pierwszego miejsca otrzymał ponadto Nagrodę Specjalną od Nadleśnictwa Babimost - Honorowe Obywatelstwo Leśniczówki Linie (miejsca gdzie tworzył patron konkursu).

Podsumowanie konkursu odbyło się 25 września w mediatece w Kargowej tylko w obecności jury, organizatorów oraz syna pisarza - Dominika Paukszty.

Nasza walka o ulice

Od pięciu lat oddział Związku Literatów Polskich wspierany przez oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP walczy o nadanie ulicom w Zielonej Górze (i nie tylko) nazw, które będę nazwiskami znanych i zasłużonych zielonogórskich, lubuskich twórców. Pismo złożone pięć lat temu (sic!) na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej, kolejne pismo powtarzane w sekretariacie prezydenta nie odnoszą żadnego skutku. Szkoda.

A przecież w innych ośrodkach władze podeszły życzliwie do podobnej naszej inicjatywy.

Związek Literatów Polskich kilkanaście lat temu zwrócił się do władz samorządowych kilku miast związanych w różny sposób z naszymi nieżyjącymi już członkami oddziału ZLP. Skromne pismo do gminy Kargowa pięknie zaowocowało nadaniem miejscowej bibliotece imienia Eugeniusza Paukszty, pisarza który w latach 50. i 60. często bywał latem w Leśniczówce Linie (5 km od Kargowej), gdzie pisał powieści (m.in. utrwalające na kartach teren pogranicza regionów) i wypoczywał. Mało tego, właśnie w leśniczówce przejętej przez władze, urządzono skromną izbę pamięci i dom pracy twórczej! W okresie późniejszym jedna z ulic miasta otrzymała imię Paukszty.

Podobnie zdarzyło się w Babimoście, gdzie książnica nosi od lat imię Wiesława Sautera, który z kolei w Nowej Soli ma tablicę pamiątkową.

Czy w stolicy regionu nie można by podobnie pamiętać o lubuskich pisarzach? Poniżej zamieszczamy kilka pism wystosowanych do władz Zielonej Góry, które nie mogą się doczekać życzliwej realizacji.

Zielona Góra, 14 sierpnia 2012 r.


Związek Literatów Polskich - oddział w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP - oddział w Zielonej Górze


Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra

Adam Urbaniak

We wrześniu tego roku mija 60 lat od powstania w Zielonej Górze samodzielnej redakcji „Gazety Zielonogórskiej”, poprzedniczki „Gazety Lubuskiej”, a także 55 lat od ukazania się pierwszego numeru lubuskiego pisma społeczno – kulturalnego „Nadodrza”. 21 stycznia 1957 r. uruchomiono Regionalną Rozgłośnię Polskiego Radia w Zielonej Górze, zatem i to medium ma za sobą 55 lat istnienia. Natomiast jesienią ubiegłego roku minęło 50 lat od utworzenia zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Zielona Góra od wielu lat stanowi wyróżniający się prasowy i radiowy, a obecnie także telewizyjny ośrodek dziennikarsko – literacki, który posiada znaczący wpływ na kulturalny i społeczny rozwój miasta. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek działalność od gospodarczej po sportową bez wsparcia mediów, bez medialnej reklamy dorobku, walorów turystycznych i perspektyw Zielonej Góry. Niektórzy dziennikarze i literaci – a stwierdzamy to z perspektywy czasu – swoją twórczością i działalnością obywatelską zasłużyli się na głębsze utrwalenie pamięci o nich w mieście, któremu często oddali całe lata swojego dziennikarskiego i pisarskiego życia, swojego zaangażowania w niemal wszystkie przedsięwzięcia na rzecz Winnego Grodu. Jedną z form takiego uczczenia mogłoby być nazwanie ulicy, ronda, skweru, czy parku ich imieniem, albo upamiętnienie w inny, trwały sposób (słynne ławeczki), co praktykowane jest w kilku miastach w kraju np. w Łodzi , Katowicach, Poznaniu, ale także w naszym regionie, Świebodzinie, Gorzowie, Żarach.

W związku z powyższym, jako zarządy największych w Zielonej Górze i województwie stowarzyszeń twórczych, dziennikarskiego i literackiego, proponujemy uhonorowanie przez Radę Miasta następujących twórców (dziennikarzy i literatów) związanych z miastem: Henryka Ankiewicza - Andabaty, Ryszarda Rowińskiego, Bolesława Solińskiego, Wiktora Lemiesza, Eugeniusza Paukszty, Tadeusza Jasińskiego, Alicji Zatrybówny, Ireny Kubickiej, Zygmunta Trziszki, Andrzeja K. Waśkiewicza.

Znając życzliwość Rady Miasta dla różnych kulturotwórczych inicjatyw wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem i życzliwością, i zostanie pozytywnie rozpatrzona. W razie pytań i wątpliwości służymy wszelkimi informacjami.

Z poważaniem -

(tu pieczęcie i podpisy prezesów oddziałów)

W załączeniu: życiorysy kandydatów wraz z uzasadnieniem

Zielona Góra, 20 kwietnia 2016 r.


Prezydent Zielonej Góry

Janusz KubickiSzanowny Panie Prezydencie,

niedawno, 3 marca, otrzymaliśmy od Pana piękne pismo z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy. Na wszelki wypadek załączamy jego kopię. Chcemy się zwłaszcza odwołać do pańskich słów, które brzmią: „najczęściej zapominamy o pisarzach”.

O co nam chodzi? Otóż, jak mówi pieczęć Urzędu Miasta Zielona Góra (Departament Prezydenta Miasta Biuro Prezydenta Miasta) na kopii naszego dokumentu z „10.09.2012”, wpłynęło wówczas do Pana pismo właśnie w sprawie pisarzy. I dziennikarzy. Pisaliśmy je bowiem wspólnie, oddział zielonogórski Związku Literatów Polskich i oddział zielonogórski Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W obszernym piśmie i jeszcze obszerniejszym uzasadnieniu zwracaliśmy się z prośbą o pamiętanie o ważnych postaciach zielonogórskiego życia duchowego: dziennikarzach i literatach. Wskazaliśmy kilkanaście nazwisk z myślą, że ich nazwiskami zostaną nazwane ulice w Zielonej Górze. Na pewno na to zasłużyli. Dziennikarze: Henryk Ankiewicz - Andabata, Ryszard Rowiński, Alicja Zatrybówna, Irena Kubicka, Wiktor Lemiesz. Do nich, niestety, dołączyła w ostatnim czasie Eugenia Pawłowska, znana powszechnie jako Żenia, pisująca felietony, jako Snobka. Dodajmy: honorowa obywatelka miasta. Piękną mowę nad jej mogiłą wygłosiła niedawno pani wiceprezydent Wioleta Haręźlak. Do dziennikarzy dodajemy literatów, to: Eugeniusz Paukszta, wilnianin i poznaniak, ale autor na wskroś lubuski, Tadeusz Jasiński, Bolesław Soliński (obaj naczelni „Nadodrza”), Zygmunt Trziszka i Andrzej K. Waśkiewicz.

Wkrótce miną cztery lata od złożenia naszego podania do Pana Prezydenta. Liczymy, że sprawa jest nadal aktualna i w najbliższym czasie doczeka się rozwiązania. Bo, jak pan to ujął: „czas to zmienić. Od razu.”

Z wyrazami szacunku

(tu podpis prezesa i pieczęć)

W ostatnich dniach zmarł Janusz Koniusz, postać niezwykle zasłużona dla życia kulturalnego Zielonej Góry...