Laur Honorowy

Laury honorowe ZLP

 W 2011 r. z okazji jubileuszu 50-lecia oddziału ZLP w Zielonej Górze po raz pierwszy przyznano Laur Honorowy ZLP i Wielki Laur Honorowy ZLP osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju życia literackiego na Ziemi Lubuskiej - animatorom i działaczom kultury, bibliotekarzom, wydawcom, naukowcom, regionalistom i pionierom lubuskiego środowiska pisarskiego.

2011

Wielki Laur Honorowy

Janusz Koniusz – członek założyciel oddziału ZLP w Zielonej Górze

Eugeniusz Wachowiak – członek założyciel oddziału ZLP w Zielonej Górze

Laur Honorowy

Małgorzata Kwiecień − dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. E. Paukszty w Kargowej

Maria Wasik − była dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

dr Jan Muszyński − były dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Jan Tyra − dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach

Andrzej K. Waśkiewicz − członek oddziału ZLP w Zielonej Górze w latach 1968-1978