Aktualności


Pilny komunikat

12. Nagroda Literacka ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza czeka

Nagroda Literacka ZLP została utworzona w 2010 r. przez zarząd oddziału ZLP. Od 2015 r. nosi imię Andrzeja K. Waśkiewicza, wybitnego poety, literaturoznawcy, krytyka i edytora, związanego ongiś z oddziałem zielonogórskim ZLP. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie oddziału i kapituły, lubuskie stowarzyszenia twórcze, instytucje kultury. Powoływana przez zarząd kapituła nominuje do nagrody trzy osoby, biorąc pod uwagę całokształt twórczości lub utwory wydane w ostatnim czasie. Spośród autorów nominowanych kapituła wskazuje tę jedną, która otrzymuje nagrodę. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur spełniających wymogi regulaminu. Zgłoszenia w postaci wydanych dzieł z załączonym uzasadnieniem można przekazywać w sekretariacie Biblioteki Norwida (gdzie mieści się formalnie siedziba oddziału ZLP) w Zielonej Górze w terminie do 5 listopada br. (włącznie) Następnie zbierze się kapituła Nagrody, która najpóźniej do 19 listopada ogłosi nazwiska trzech osób nominowanych. Ogłoszenie i wręczenie Nagrody odbędzie się podczas gali 26 listopada w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Uwaga - są już pierwsze zgłoszenia!

Mamy pierwsze zgłoszenia kandydatów do Nagrody Literackiej ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza. Oto one:

*Hanna Bilińska-Stecyszyn - absolwentka WSP, za debiut powieściowy pt. „Wbrew pozorom”, który ukazał się w br. warszawskim wydawnictwie „Silver”.

*Krzysztof Fedorowicz - zielonogórzanin prowadzący winnicę w Łazie koło Zaboru, absolwent UZ, ostatnio wydał książkę prozatorską „Zaświaty”.

*Krzysztof Koziołek - zielonogórzanin, absolwent UZ, w 2021 r. wydał pozycje "Imię Pani. Misja" (wyd. Manufaktura Tekstów) i "Biały pył" (wyd. Agora).

*Zofia Mąkosa - urodzona w Chwalimiu koło Kargowej, mieszkająca w gminie Siedlec, absolwentka UZ, autorka trylogii „Wendyjska winnica”, zgłoszenie szczególnie za tom „Winne miasto” wydany w 2019 r. przez oficyną „Książnica”.

*Przemysław Piotrowski - zielonogórzanin, absolwent UZ, autor wielu powieści, wśród nich poczytnego cyklu z Igorem Brudnym, których akcja dzieje się w Zielonej Górze, m.in. „Piętno”, „Cherub” i „Sfora” oraz wydanych w 2021 r. „Krew z krwi” i „Matnia”.

*Marcin Radwański – zielonogórzanin, autor 4 powieści i 4 zbiorów opowiadań, wśród nich wydanego w 2021 r. zbioru "W objęciach pisarza”.

*Aldona Reich - zielonogórzanka, absolwentka UZ, autorka cyklu powieściowego z Tomaszem Radwanem, za powieści „Utopiec”. „Strzyga” i „Bebok” oraz „Życie.2”

*Barbara Wysoczańska - absolwentka UZ, autorka powieści „Narzeczona nazisty”.

Przypominamy: propozycje kandydatów zgłaszać mogą – zgodnie z regulaminem Nagrody – członkowie Kapituły, lubuskie organizacje twórcze i kulturalne, wydziały filologiczne wyższych (lubuskich) uczelni. Kapituła przystępując do rozpatrywania zgłoszeń sprawdzi czy spełniają wymogi regulaminowe.

7 Konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej

Organizator: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”

Konkurs ma charakter otwarty, dla wszystkich twórców.

Opis: Tematyka prac jest dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry. Mile widziane teksty odnoszące się do jubileuszy: 800-lecia miasta w 2022 i 700-lecia nadania praw miejskich w 2023 r. Praca powinna mieć formę poetycką lub prozatorską (opowiadanie, legenda, esej). Objętość – do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie). Prace należy przesyłać pod adresem pocztowym TMZG”W” i mailem do 15 września 2021 r.

Nagroda: Nagrodą główną jest wydanie książki laureata i statuetka.

Strona konkursu: tmzg.org.pl

AGNIESZKA GINKO z Nagrodą im. A.K. Waśkiewicza

W piątek, 12 lutego br., w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się uroczyste wręczenie dorocznej Nagrody Literackiej ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza. Jury, pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Mikołajczak, przyznało tę nagrodę poetce Agnieszce Ginko za tomik wierszy "Modlitwa spod znaku ryb". Dwie nominacje do Nagrody otrzymali Kamila Gieba i Marcin Radwański.

Wcześniej odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Januszowi Koniuszowi na jego domu przy al. Niepodległości 35 w Zielonej Górze.

UWAGA: Szczegóły uroczystości w "szufladzie" NAGRODA LITERACKA im. Andrzeja. K. Waśkiewicza

Nagroda "Winiarki" dla naszego oddziału ZLP!!!

W środę, 28 października 2020 r. w bibliotece wojewódzkiej im. Norwida odbyła się gala Nagrody Literackiej "Winiarka". Laury przyznaje Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry "Winnica".

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę zbiorową, którą otrzymał właśnie nasz oddział ZLP. Warto dodać, iż nagrodę indywidualną "Winiarki" otrzymał poeta i plastyk Władysław Klępka, również członek oddziału zielonogórskiego ZLP.

Oby tak dalej!

TABLICA PAMIĄTKOWA Michała Kaziowa - wmurowana

W poniedziałek,14 września, z inicjatywy Związku Literatów Polskich odbyła się w Zielonej Górze uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Michałowi Kaziowowi.

Tablicę umieszczono na elewacji budynku przy ul. Sucharskiego 12, gdzie ociemniały i bezręki pisarz mieszkał przez niemal ćwierć wieku (1974-2001), najpierw z Haliną Lubicz-Kirszke, a następnie z małżonką Stefanią.

Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie - wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki, wdowa po pisarzu Stefania Kaziów i Robert Rudiak - prezes oddziału ZLP. Obecni byli także pisarze, działacze kultury, rodzina, znajomi i sąsiedzi, m.in. poeta i krytyk Czesław Sobkowiak z SPP, długoletni sekretarz Kaziowa, prozaik i i dziennikarz Alfred Siatecki z ZLP i prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Moment odsłonięcia tablicy na bloku przy ul. Sucharskiego

Przemawiają prezes oddziału ZLP Robert Rudiak i wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki

Koleżanki i Koledzy,

trzymajcie się dzielnie w "czasie marnym"! Przede wszystkim nie dajcie się zjeść panice, propagandzie strachu, która się rozlewa oficjalnie i podziemnie, i obezwładnia wielu. Nie dajcie się! Nie siedźcie przed telewizorem, nie słuchajcie wiadomości, nie warto. To co tam mówią jest bardzo toksyczne. Natomiast być może ten czas jest, paradoksalnie, okazją do skupienia się na twórczości, na przygotowaniu do druku książek. Warto go wykorzystać.


Haniebne decyzje rządzących

LIKWIDACJA NAZW ULIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH WYBITNYCH POLSKICH PISARZY

Łódź: Likwidacja ulic: Rudnickiego, Szenwalda, Kruczkowskiego, Standego, Wandurskiego. Woj. dolnośląskie: Wrocław, Chojnów, Dzierżoniów, Marcinowice, Oborniki Śląskie, Polanica Zdrój, Świdnica, Wałbrzych – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Woj. śląskie: Katowice – likwidacja pl. Szewczyka, Częstochowa – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Mysłowice – likwidacja ul. Rudnickiego, Ruda Śląska – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Zabrze – likwidacja ulic Kruczkowskiego i Szenwalda, Racibórz – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Łazy – likwidacja ul. Kruczkowskiego. Woj. wielkopolskie: Środa Wlkp., Września – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Warszawa: Likwidacja ul. Kruczkowskiego. (wykaz sporządzony przez Grzegorza Wiśniewskiego z ZG ZLP na podstawie artykułów i notatek prasowych, być może niepełny)

„PISARZE WYKLĘCI” umieszczeni w 2017 r. na liście IPN; warto zwrócić uwagę na niektóre daty i miejsca śmierci pisarzy (w ZSRR): Julian BRUN - ur. 21. IV. 1886 r. w Warszawie, zm. 28. IV. 1942 r. w Saratowie; Bruno JASIEŃSKI - ur. 17. VII. 1901 r. w Klimontowie koło Sandomierza, zm. 17. IX. 1938 r. w Moskwie; Leon KRUCZKOWSKI - ur. 28. VI. 1900 r. w Krakowie, zm. 1. VIII. 1962 r. w Warszawie; Lucjan RUDNICKI - ur. 2. I. 1882 r. w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 8. VI. 1968 r. w Warszawie; Stanisław Ryszard STANDE - ur. 16. XI. 1897 r. w Warszawie, zm. 1. XI. 1937 r. w ZSRR; Lucjan SZENWALD - ur. 13. III. 1909 r. w Warszawie, zm. 22. VIII. 1944 r. koło Kurowa pod Lublinem; Wilhelm SZEWCZYK - ur. 5. I. 1916 r. w Czuchowie koło Rybnika, zm. 8. VI. 1991 r. w Katowicach.