Mecenas Kultury

W 2011 r. z okazji 50-lecia oddziału ZLP w Zielonej Górze po raz pierwszy przyznano tytuły Mecenasa Kultury osobom, które przyczyniły się do wspierania inicjatyw i działań zielonogórskiego oddziału ZLP.

Tytuły Mecenasa Kultury otrzymali

2011

Elżbieta Polak − marszałek województwa lubuskiego

Marian Babiuch − prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”

Janusz Kubicki − prezydent miasta Zielona Góra

Tadeusz Kulczyk − dyrektor oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Zielonej Górze

2014

Sebastian Ciemnoczołowski − burmistrz miasta i gminy Kargowa