Nagroda Literacka ZLP im. Waśkiewicza

Lubuska Nagroda Literacka ZLP została utworzona w 2011 r. przez zarząd oddziału ZLP. Od 2015 r. nagroda nosi imię Andrzeja K. Waśkiewicza. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie oddziału, stowarzyszenia twórcze, instytucje kultury. Powoływana przez zarząd kapituła nominuje do nagrody trzy osoby, biorąc pod uwagę całokształt twórczości lub utwory wydane w ostatnim roku. Spośród autorów nominowanych kapituła wskazuje tę jedną, która otrzymuje nagrodę. W pierwszych latach nagroda była wręczana podczas gali Lubuskich Wawrzynów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Od 2015 r. jest uroczystością odbywającą się w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej.


Laureaci Nagrody im. Waśkiewicza za rok 2016 (od lewej): Robert Rudiak - nagroda główna, Mirosława Szott i Krzysztof Jeleń - nominacje
Po zakończeniu części oficjalnej w 2016 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej: 
Anna Sobecka, Krystyna Konecka, Lidia Kurzawowa, Joanna Rawik, Eugeniusz Kurzawa

Laureaci Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza:

2010 - Krzysztof Koziołek

2011 - Robert Rudiak

2012 - Jolanta Pytel-Marciniszyn2013 - Janusz Koniusz


2014 - Katarzyna Jarosz-Rabiej


2015 - Alfred Siatecki

2016 - Robert Rudiak

2017 - Mirosława Szott