Nagroda Literacka ZLP im. Waśkiewicza

Nagroda Literacka ZLP została utworzona w 2010 r. przez zarząd oddziału ZLP. Od 2015 r.  nosi imię Andrzeja K. Waśkiewicza, wybitnego poety, literaturoznawcy, krytyka i edytora, związanego ongiś z oddziałem zielonogórskim ZLP. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie oddziału i kapituły, stowarzyszenia twórcze, instytucje kultury. Powoływana przez zarząd kapituła nominuje do nagrody trzy osoby, biorąc pod uwagę całokształt twórczości lub utwory wydane w ostatnim czasie. Spośród autorów nominowanych kapituła wskazuje tę jedną, która otrzymuje nagrodę. W pierwszych latach nagroda była wręczana podczas gali Lubuskich Wawrzynów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Od 2015 r. jest odrębną uroczystością odbywającą się w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej.


Laureaci Nagrody im. Waśkiewicza za rok 2016 (od lewej): Robert Rudiak - nagroda główna, Mirosława Szott i Krzysztof Jeleń - nominacje
Po zakończeniu części oficjalnej w 2016 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej: 
Anna Sobecka, Krystyna Konecka, Lidia Kurzawowa, Joanna Rawik, Eugeniusz Kurzawa

Laureaci Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza:

za 2010 - Krzysztof Koziołek (24 II 2011)

za 2011 - Robert Rudiak (23 II 2012)

za 2012 - Jolanta Pytel-Marciniszyn (28 II 2013)za 2013 - Janusz Koniusz (II 2014)


za 2014 - Katarzyna Jarosz-Rabiej (II 2015)


Alfred Siatecki (20 XI 2015)

Robert Rudiak (25 XI 2016)

Mirosława Szott  (24 XI 2017)

Władysław Klępka, Specjalna Nagroda Literacka - prof. Małgorzata Mikołajczak (30 XI 2018)