Zarząd i kontakt

Zarząd Klubu
Zbigniew Kozłowski - przewodniczący
Halina Borowiec - wiceprzewodnicząca
Nadieżda Myszelnnik-Bembenek - wiceprzewodnicząca
Roman Ryś - skarbnik


Klub ma siedzibę w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary