Aktualności

Nagroda Literacka im. Andrzeja K. Waśkiewicza

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów, jak też wszystkich miłośników literatury pięknej na:

uroczystą Galę wręczenia Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza

która obędzie się 30 listopada (piątek) o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 

Zarząd Oddziału ZLP w Zielonej Górze

***************************************************************************

BASIA NIE ŻYJE!

Basia nie żyje

W nocy 10 września 2018 zmarła Barbara Konarska, poetka, redaktorka, aktywistka społeczna. Członkini Związku Literatów Polskich, oddział w Zielonej Górze.

Urodziła się 1 stycznia 1943 r. w Krakowie, z wykształcenia była polonistką. Dzieciństwo spędziła na Ziemi Lubuskiej, w 1965 r. zamieszkała w Zielonej Górze. Pracowała w instytucjach kultury, a po przejściu w 1999 roku na emeryturę została słuchaczką Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie prowadziła klub literacki „Oksymoron”.

Twórczość literacką uprawiała od 2005 r. Jest autorką wierszy, opowiadań, baśni oraz esejów. Wydała sześć tomików poetyckich: „Ocalone ćmy czyli moje wędrowanie” (2009), „Malowanka jesienna” (2011), „Osty w fioletach” (2012), „Jestem” (2015), „Niesyta czasu” (2016) oraz „Słodycz imbiru” (2018), a także tom opowiadań „Czy życie musi boleć?” (2016). Publikowała w „Inspiracjach” - piśmie ZUTW, które współredagowała od początku istnienia, a w latach 2008-2017 była redaktorką naczelną. Swój dorobek artystyczny zamieszczała m.in. w czasopiśmie „Pro libris”, antologiach i wydawnictwach zbiorowych. Wielokrotnie nagradzana w konkursach literackich.

Premiera jej ostatniego zbiorku „Słodycz imbiru” odbyła się 14 lipca br. w Ogrodzie sztuk w Wilkanowie. Oficjalna promocja w bibliotece Norwida została zaplanowana na 20 września. Niestety, Basia tego już nie doczekała...

„Słodycz imbiru”

W sobotnie popołudnie 14 lipca w Ogrodzie sztuk w Wilkanowie odbyła się prapremiera najnowszego zbioru wierszy Barbary Konarskiej pt. „Słodycz imbiru”. Autorka wydała tomik nakładem własnym opatrując go logo oddziału ZLP w Zielonej Górze. Opracowanie redakcyjne Eugeniusz Kurzawa, projekt okładki i rysunki Aleksandra Kurzawa.

Na promocję przybyli bardzo licznie goście: rodzina (mąż, córka, syn oraz wnuk), przyjaciele Barbary oraz członkowie klubu literackiego „Oksymoron”, któremu przewodniczy. Każdy otrzymał w prezencie egzemplarz książki. Prezentacji utworów dokonała Lidia Kurzawowa, zaś E. Kurzawa przedstawił proces powstawania zbioru, podkreślał zalety i dramatyzm wierszy. Ponieważ pogoda dopisała goście – po poczęstunku i toaście za zdrowie poetki – rozmawiając i konsumując spacerowali po ogrodzie, relaksując się i kontemplując poezję bohaterki tego dnia.


Na zdjęciach poniżej: Kwiaty dla poetki
Barbara Konarska w czasie spotkania w Ogrodzie sztuk podpisuje swój tomik "Słodycz imbiru".

Film o poecie

Krzysztof Jeleń, głogowski poeta, członek oddziału ZLP w Zielonej Górze, doczekał się filmu na temat swojej twórczości. Produkcja powstała z inicjatywy studentów kierunku Nowe Media Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Premiera odbędzie się 6 czerwca.

Film koresponduje z przygotowywaną do druku w uczelnianym wydawnictwie książką Aleksandry Budzinowskiej, która jest absolwentką PWSZ w Głogowie i laureatką pierwszej nagrody przyznanej w konkursie z okazji 10-lecia uczelni na najlepszą pracę licencjacką. Praca absolwentki nosi tytuł „Książka niedokończona. O życiu i twórczości Krzysztofa Jelenia”.

– Praca ma charakter pionierski. Autorka jako pierwsza prezentuje biografię poety, odbiór jego twórczości oraz poddaje ją analizie. Nikt wcześniej nie pochylił się nad twórczością znanego w środowisku, cenionego w Głogowie poety. Nigdy też nie powstał film na temat głogowskiego artysty –  mówi dr Sławomira Lisiecka, dyrektorka Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie.

Premiera filmu połączona z promocją książki Aleksandry Budzinowskiej odbędzie się  
6 czerwca w PWSZ.


Krzysztof Jeleń (w środku) ze studentami PWSZ w Głogowie. Wcześniej - prezentacja filmu o nim, a także wycinek z prasy na temat  pracy licencjackiej o poecie.

****

Spotkanie w Żarach

 

W sobotę, 19 maja, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie – po dłuuugiej przerwie – członków oddziału ZLP z członkami Klubu Literackiego ZLP w Żarach.

Klub jest od 2001 roku, kiedy powstał, integralną częścią oddziału i – rzec można - istnieje dla tych osób, które jeszcze nie mają zbyt wielkiego dorobku, żeby zostać członkiem ZLP, a chcą się doskonalić w pisarskim rzemiośle. Spotkanie odbyło się dzięki gościnności dyrekcji MBP, z dyr. Beatą Kłębukowską na czele i w gościnnych progach miejscowej książnicy. Udział wziął również Jan Tyra, poprzedni gospodarz żarskiej MBP, który zainicjował ongiś słynne majowe Spotkania pod Magnolią (wspominane z łezką w oku).

O tym zresztą mówiono podczas spotkania. Że warto byłoby nawiązać do tradycji, organizować spotkania integracyjne (lubuskiego) środowiska literackiego, prowadzić seminaria, wydawać ich plon. Ostatecznie ustalono, że we wrześniu odbędzie się spotkanie organizacyjne zarządu ZLP z dyr. Kłębukowską i szefową Klubu ZLP mające na celu ewentualne przygotowanie Spotkania pod Magnolią w 2019 r. Oby wypaliło!

Ze strony oddziału rozmowy przyjechali, poza prezesem, który poprowadził spotkanie, pani Maria Szafran ze Świebodzina, koledzy Krzysztof Jeleń i Tadeusz Kolańczyk z Głogowa, Edward Deryklak z Żagania, zaś miejscowych reprezentowała Grażyna Rozwadowska-Bar.

Warto jeszcze dodać, iż tuż przed spotkaniem w tejże samej bibliotece odbyło się wręczenie nagród w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Dziewina” organizowanym właśnie przez Klub ZLP w Żarach. Uroczystości towarzyszyło świeżutkie wydawnictwo podsumowujące konkurs pt. „komu? czemu?”.


 Sala dębowa imienia Janusza Koniusza

Odsłonięcie tablicy z nazwą sali dębowej 

1 lutego przypadały urodziny Janusza Koniusza. Świętował je, niestety, pośmiertnie. Ale odbyło się to w sposób uroczysty i godny, z udziałem rzeszy publiczności. Jeszcze w zeszłym roku, w końcu listopada, gdy w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbywało się wręczenie Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza, zebranej tam publiczności został zaprezentowany 17 zbiór poetycki Janusza Koniusza „Wiersze ostatnie”, przygotowany do druku przez Eugeniusza Kurzawę. Został zaprezentowany tylko „z daleka”, bowiem wydawca – oddział zielonogórski ZLP – zapowiedział, iż promocja tomiku odbędzie się podczas najbliższych urodzin J. Koniusza – 1 lutego 2018. I tak się właśnie stało. Wszyscy, którzy przybyli w tym dniu do Biblioteki im. Norwida w Zielonej Górze, otrzymali egzemplarz książki poety. Dzień ten był też okazją dla kierownictwa książnicy, żeby uczcić pamięć honorowego prezesa oddziału ZLP. Uczyniono to w ten sposób, że największa sala placówki, zwana dotąd salą dębową, otrzymała właśnie imię Janusza Koniusza. Odsłonięcia tablicy dokonały żona Izabella Koniusz i córka Donata Wolska w towarzystwie przedstawicieli władz miasta i województwa. Po czym w odnowionym (również w sensie dosłownym) pomieszczeniu odbyła się prezentacja „Wierszy ostatnich” J. Koniusza, a na zakończenie otwarcie wystawy przygotowanej przez dr. Roberta Rudiaka zatytułowanej „Twórca i działacz”. Pokazuje ona w kilkunastu gablotach materialną stronę dorobku poety: rękopisy i maszynopisy, wydane książki, prace redakcyjne, czasopisma, które redagował i w których pracował. Warto obejrzeć.


Kolejka po tomik wierszy Janusza Koniusza "Wiersze ostatnie"

Od lewej: Donata Wolska - córka Janusza Koniusza, Izabella Koniusz - żona, tuż przed nadaniem sali dębowej imienia poety

„Andrzej”

W czwartek (18 stycznia 2018) w Bibliotece Norwida odbyła się promocja książki wspomnieniowej o Andrzeju K. Waśkiewiczu pt. „Andrzej”. Rzecz przygotowała do druku żona Waśkiewicza – Anna Sobecka. Jest to liczące ponad 400 stron dzieło nie tylko wspomnieniowe, gdyż są w nim również szkice krytycznoliterackie o poezji A.K. Waśkiewicza i wiersze Jemu dedykowane. Podstawą, czy punktem wyjścia do redakcji książki, był specjalny, pośmiertny numer „Autografu”, który ukazał się w listopadzie 2012 r., a więc roku śmierci Andrzeja. Zawierał wspomnienia i szkice, które oczywiście trafiły obecnie do książki. Niektóre są poszerzone, zmienione przez autorów. Przybyło jednak wielu nowych, w sumie opowiada o AKW ponad 120 osób. Rzecz warta zapamiętania i lektury. Ci z autorów wspomnień, którzy przyszli do biblioteki otrzymali od A. Sobeckiej gratisowy, autorski egzemplarz dzieła.

 Anna Sobecka (z prawej) i (w środku) prowadząca prof. Małgorzata Mikołajczak

***

Haniebne decyzje rządzących

LIKWIDACJA NAZW ULIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH WYBITNYCH POLSKICH PISARZY

Łódź: Likwidacja ulic: Rudnickiego, Szenwalda, Kruczkowskiego, Standego, Wandurskiego. Woj. dolnośląskie: Wrocław, Chojnów, Dzierżoniów, Marcinowice, Oborniki Śląskie, Polanica Zdrój, Świdnica, Wałbrzych – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Woj. śląskie: Katowice – likwidacja pl. Szewczyka, Częstochowa – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Mysłowice – likwidacja ul. Rudnickiego, Ruda Śląska – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Zabrze – likwidacja ulic Kruczkowskiego i Szenwalda, Racibórz – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Łazy – likwidacja ul. Kruczkowskiego. Woj. wielkopolskie: Środa Wlkp., Września – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Warszawa: Likwidacja ul. Kruczkowskiego. (wykaz sporządzony przez Grzegorza Wiśniewskiego z ZG ZLP na podstawie artykułów i notatek prasowych, być może niepełny)

„PISARZE WYKLĘCI”  umieszczeni w 2017 r. na liście IPN; warto zwrócić uwagę na daty i miejsca śmierci niektórych: Julian BRUN - ur. 21. IV. 1886 r. w Warszawie, zm. 28. IV. 1942 r. w Saratowie; Bruno JASIEŃSKI - ur. 17. VII. 1901 r. w Klimontowie koło Sandomierza, zm. 17. IX. 1938 r. w Moskwie; Leon KRUCZKOWSKI - ur. 28. VI. 1900 r. w Krakowie,  zm. 1. VIII. 1962 r. w Warszawie; Lucjan RUDNICKI - ur. 2. I. 1882 r. w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 8. VI. 1968 r. w Warszawie; Stanisław Ryszard STANDE - ur. 16. XI. 1897 r. w Warszawie,  zm. 1. XI. 1937 r. w ZSRR; Lucjan SZENWALD  -  ur. 13. III. 1909 r. w Warszawie,  zm. 22. VIII. 1944 r. koło Kurowa pod Lublinem; Wilhelm SZEWCZYK  -  ur. 5. I. 1916 r. w Czuchowie koło Rybnika,  zm. 8. VI. 1991 r. w Katowicach.