Wydawnictwa oddziału

Pozycje przygotowane do druku i firmowane przez zielonogórski oddział ZLP.
1997
* R. Rudiak, Martwy pejzaż osobisty [poezje] 

2002
* Informacje Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze (1996-2002), red. E. Kurzawa
* Cztery dekady. 40-lecie oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze (13 X 1961 - 13 X 2001), red. E. Kurzawa 

2003
* R. Rudiak, Prywatny koniec świata [poezje] 

2004
* R. Rudiak, Replika [poezje] (współwyd. KOKiS Zamek Kożuchów)

2007
* A.M. Szewczuk-Szwedo, Kryształowe myśli [poezje] 
* R. Rudiak, Zaproszenie do samobójstwa [poezje] 

2014
* Andrzej K. Waśkiewicz, Lubuskie środowisko literackie. Szkice z lat 1963-2012, red. E. Kurzawa
2015
* I. Szafranek, Między pierwszymi a drugimi drzwiami [poezje] (współwyd. Gmina Pępowo)

2016
* A.K. Waśkiewicz, O literaturze lubuskiej. Szkice, recenzje i inne teksty, red. E. Kurzawa 

2017
* A. Kurzawa, Rzeczy oczywiste [poezje] 
* J. Koniusz, Wiersze ostatnie [poezje], red. E. Kurzawa
* A.K. Waśkiewicz, Jedzenie jest niezdrowe, ale przyjemne... [przepisy kulinarne], red. E. Kurzawa

2018
* Nadzieja kwitnie dłużej... księga wierszy i prozy wydana z okazji Roku Praw Kobiet, red. R. Rudiak 
* B. Konarska, Słodycz imbiru  [poezje] 
* R. Rudiak, Baśnie, legendy i podania Ziemi Lubuskiej: szkic monograficzny (współwyd. Pol. Tow. Historyczne)
* R. Rudiak, Prasa, wydawnictwa i wydarzenia literackie w Zielonej Górze i regionie (współwyd. Pol. Tow. Historyczne)

2019
* M. Szott, Mieczysław J. Warszawski (6 sierpnia 1950-2 maja 2015) [seria Zeszyty biobibliograficzne ZLP]
* A. Sobecka, Andrzej K. Waśkiewicz [seria Zeszyty biobibliograficzne ZLP]
* E. Kurzawa, Eugeniusz Kurzawa [seria Zeszyty biobibliograficzne ZLP]
* H. Bilińska-Stecyszyn, Pelunia [powieść]
* R. Rudiak, Ruch literacki na Środkowym Nadodrzu w XX i XXI wieku [szkic monograficzny]
* R. Rudiak, Fenomen Michała Kaziowa. Monografia

"Pasje Literackie" - bezpłatnie czasopismo Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze [redaktor naczelny Marcin Radwański] Zielona Góra Związek Literatów Polskich - Oddział, 2019 nr 1 (paźdz.).
 Ponadto ukazały się przy współudziale ZLP:

* J. Pytel Tyle światła wokół [poezje] (KMP przy ZLP i LTK, 1978)
* E. Kurzawa, Wiem? [poezje] (Koło Młodych Pisarzy przy ZLP i LTK, 1979) * A. Weber, Dyszkantem [poezje] (KMP przy ZLP i LTK, 1979) * J. Habich, Przed sobą [poezje] - Koło Młodych przy ZLP (ZSMP)
* Zaproszenie [poezje] - almanach Koła Młodych przy ZO ZLP (wyd. LTK, 1980) * A. Siatecki, Pisarze lubuscy (LTK, 1981) - leksykon
* A. Siatecki, Literaci środkowego Nadodrza [leksykon] (LTK, 1986)
* A. Siatecki, Miejsce zmagań [leksykon] (Pro Libris, 1998, wyd., drugie zmienione Pro Libris, 2001) * A. Siatecki, Na winnicy: leksykon literatów zielonogórskich (Wyd. MZL, 2011) * I wspomnisz, i pomyślisz o mnie... pamiątkowa księga wierszy członków Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze 1961-2011 (Wyd. Organon, 2011), red. J. Koniusz, R. Rudiak * Co pulsuje w nas... antologia Klubu Literackiego Związku Literatów Polskich przy MBP Żary (2017) * Słowa spod Magnolii: antologia Klubu Literackiego Związku Literatów Polskich przy MBP w Żarach (2011)